ZAKŁADAMY KLUB MALUCHA!

Posted on Posted in Bez kategorii

Miło nam poinformować, że w konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie uzyskaliśmy dofinansowanie projektu pt. „Odjazdowy Klub Malucha!”, który zakłada utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku 1-3 lat. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś Priorytetowa 10: Regionalny rynek pracy. Działanie RPWM.10.04.00: Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.

Klub Malucha powstanie w budynku przy ul. Sienkiewicza. Przed nami jednak generalny remont budynku. Według założeń wniosku o dofinansowanie uruchomienie placówki ma nastąpić 1 kwietnia 2021 roku.

(Odwiedzin: 65 ,Dzisiaj : 1 )