1%

Przekaż 1% swojego podatku na rzecz

Stowarzyszenia Pomoc Dzieciom Potrzebującym
im. Janiny Pelczarskiej!

      Co roku każdy dorosły obywatel Polski, uzyskujący dochody jest zobowiązany rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Do 30 kwietnia musi złożyć zeznanie podatkowe za poprzedni rok. 1% należnego państwu podatku może przekazać na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Jeżeli tego nie uczyni pieniądze, które mogłaby otrzymać wskazana organizacja trafiają do budżetu państwa.
Przekazanie 1% to czynność bardzo prosta. Wystarczy wpisać numer KRS wybranej organizacji w odpowiednie miejsce. W PIT 37 (formularz najczęściej wypełniany przez podatników) należy to uczynić w części H, pozycja 123.
Stowarzyszenie Pomoc Dzieciom Potrzebującym im. Janiny Pelczarskiej działa od 19 lat. Zajmuje się m.in. pozyskiwaniem środków, które przeznacza na udzielanie wsparcia dzieciom z terenu powiatu ostródzkiego poprzez różnorodne formy pomocy. Ze wsparcia korzystali wielokrotnie uczniowie uczęszczający do szkół z terenu gminy Grunwald, m.in. poprzez dofinansowanie wypoczynku wakacyjnego, organizację wyjazdów do kina, teatru, a także poprzez pomoc rzeczową i finansową.

   Zachęcamy rodziców, nauczycieli, pracowników szkół, mieszkańców powiatu ostródzkiego do przekazania 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Pomoc Dzieciom Potrzebującym im. Janiny Pelczarskiej. Wystarczy w zeznaniu podatkowym należy w poz. 123 (część H) wpisać nr KRS 0000061818. Z góry serdecznie dziękujemy!

Irena Anna Rubczewska

Prezes Stowarzyszenia Pomoc Dzieciom Potrzebującym

(Odwiedzin: 312 ,Dzisiaj : 1 )