Patron

Do ostatnich dni życia była wierna organizacji harcerskiej, może dlatego, że w domu „Służba Ojczyźnie” była zawsze ponad wszystko.
W harcerstwie znalazła to – co przekazali Jej rodzice… Pradziadek Janiny Pelczarskiej – Leon Murowski zginął w Powstaniu Styczniowym. Ojciec Aleksander Sanocki został wywieziony w kibitce na daleką Syberię. Żona pojechała go szukać w stanie błogosławionym. W drodze w Riazaniu ZSRR 10 października 1915r. urodziła córkę Janinę. Po pewnym czasie Pani Sanocka z córką Janiną pojechały na północ.
Do siódmego roku życia druhna Janina wychowywała się w klimacie 40 stopni mrozu. Twarz i ręce smarowano Jej wilczym sadłem, które chroniło od odmrożenia. Po rewolucji październikowej odnalazły męża i ojca.
W 1922r. wszyscy przyjechali do Polski. Pan Sanocki tylko przez kilka miesięcy cieszył się wolnością i rodziną, ponieważ niedługo po powrocie zmarł na serce. Druhnę Janinę wychowywała mama przekazując pieczołowicie patriotyczne tradycje.
Następnie wraz z mamą przeniosły się do Włodzimierza – Wołyńskiego tam Janina uczyła się w gimnazjum i prowadziła drużynę harcerską im. Zofii Chrzanowskiej w szkole podstawowej. Następnie została drużynową w szkole, do której uczęszczała. Drużyna miała imię Królowej Jadwigi. Była też opiekunką drużyny młodszych dziewcząt. Należała do Kręgu Starszych Harcerek „Stanica”. W 1936r. była studentką na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.
30 marca 1937r. wyszła za mąż za Ludwika Pelczarskiego. W okresie okupacji od 1942r. mieszkała w pow. Brzozów woj. Rzeszowskie. W okresie tym prowadziła tajne nauczanie w zakresie gimnazjum.
W sierpniu 1945r. państwo Pelczarscy przyjechali do Ostródy. Janina rozpoczęła pracę jako nauczycielka w Państwowym Gimnazjum w Ostródzie. W 1945r. na terenie Ostródy nie działało jeszcze ZHP, więc postanowiła założyć Pierwszą Ostródzką Drużynę Harcerek im. Królowej Jadwigi. Rozkazem Naczelniczki Harcerek z dnia 2 października1945r. została powołana w skład komendy Chorągwi Mazurskiej.
Od 3 listopda1945r. do 1 kwietnia1949r. pełniła funkcję Komendantki Hufca
w mieście i powiatach Ostróda, Iława, Pasłęk. Harcmistrzynią została mianowana Rozkazem Naczelnika Harcerstwa z dnia 20 listopada 1957r.
W 1976 r. z inicjatywy druhny Janiny Pelczarskiej powstał Komitet Budowy Domu Harcerza w Ostródzie. Dzięki Jej staraniu i wpływom, budowę ukończono w trzy lata i 15 marca 1979r. odbyło się uroczyste otwarcie Domu Harcerza z udziałem władz państwowych i harcerskich. 1 lipca 1976 r. Główna Kwatera ZHP nadała druhnie Janinie Pelczarskiej honorowy stopień Harcmistrza Polskiej Ludowej.
Dnia 6 czerwca 1993r. druhna Janina odeszła na Wieczną Wartę.

(Odwiedzin: 430 ,Dzisiaj : 1 )