NABÓR DZIECI DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W STĘBARKU NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Posted on Posted in Bez kategorii

Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom Potrzebującym” im. Janiny Pelczarskiej ogłasza nabór dzieci urodzonych w latach 2014, 2015 i 2016do punktu przedszkolnego w Stębarku na rok szkolny 2019/2020.Można także zgłosić dziecko z rocznika 2017, pod warunkiem, iż w dniu rozpoczęcia zajęć tj. 1.09.2019r.będzie miało ukończone 2,5 roku. Wypełnioną […]

KOLEJNY PROJEKT UNIJNY W STĘBARKU!

Posted on Posted in Bez kategorii

            Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozstrzygnął konkurs, w którym można było uzyskać dofinansowanie projektów zwiększających kompetencje kluczowe przedszkolaków. W sumie projekty złożyło ponad 70 podmiotów z terenu całego województwa. Pierwsze miejsce na liście rankingowej zajął projekt przygotowany przez Stowarzyszenie „Pomoc […]

„PUNKT PRZEDSZKOLNY BEZ BARIER!”

Posted on Posted in Bez kategorii

W punkcie przedszkolnym w Stębarku realizowany jest także projekt „Punkt przedszkolny bez barier!”. Jego celem jest zwiększenie udziału w edukacji przedszkolnej dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat zamieszkujących gminy: Grunwald, Dąbrówno i Kozłowo. Zakłada rozwój intelektualny dzieci uczęszczających […]