Ogłoszenie

Posted on Posted in Bez kategorii

Szanowni Państwo!  Dnia  9 stycznia 2020r.  o godz.16.00 w Sali konferencyjnej Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 9 odbędzie się roczne zebranie członków Stowarzyszenia „Pomoc Dzieciom Potrzebującym” im. Janiny Pelczarskiej . Serdecznie zapraszam wszystkich członków oraz sympatyków […]

WYCIECZKA DO TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Posted on Posted in Bez kategorii

W Szkole Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie  realizowany jest projekt pt. „Otwieramy się na świat!”, współfinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.  Jest to efekt działania organizacji pozarządowej – Stowarzyszenia […]

WARSZAWA

Posted on Posted in Bez kategorii

W dniach 17-19 maja 2019r.uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie, uczestniczącyw dodatkowych zajęciach w ramach projektu pt. „Odkryj, zrozum i zastosuj!” wzięli udział w 3-dniowej wycieczce do Warszawy, która obfitowała w wiele atrakcji. Pierwszym punktem […]

NABÓR DZIECI DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W STĘBARKU NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Posted on Posted in Bez kategorii

Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom Potrzebującym” im. Janiny Pelczarskiej ogłasza nabór dzieci urodzonych w latach 2014, 2015 i 2016do punktu przedszkolnego w Stębarku na rok szkolny 2019/2020.Można także zgłosić dziecko z rocznika 2017, pod warunkiem, iż w dniu rozpoczęcia zajęć tj. 1.09.2019r.będzie miało ukończone 2,5 roku. Wypełnioną […]