„Kreatywne Przedszkolaki”

W Punkcie Przedszkolnym w Stębarku od 1 czerwca 2016r. realizowany jest projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Przedszkolaki objęte są czterema rodzajami zajęć dodatkowych (robotyka, język angielski, język niemiecki oraz zajęcia teatralno – artystyczne). Dzięki wsparciu Europejskiemu Funduszu Społecznemu nauczycielki, ukończą kurs rozwijający kompetencje, który pozwala realizować podstawę programoweą wychowania przedszkolnego oraz rozwijać kompetencje społeczne dzieci, nowymi metodami nauczania wg TOC (Theory of Constraints -Teoria Ograniczeń). Wsparciem objęci zostaną również rodzice. Zorganizowany zostanie 5-dniowy wyjazd szkoleniowy dla rodziców wraz z dziećmi, gdzie wszyscy uczestnicy aktywnie będą brali udział w zajęciach prowadzonych nową metodą. Ponadto w trakcie roku szkolnego, systematycznie odbywać się będą spotkania rodziców z trenerkami. Głównym celem projektu jest zwiększanie umiejętności posługiwania się językami obcymi oraz rozwój kompetencji społecznych, przedsiębiorczości, inicjatywności i kreatywności dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego w Stębarku.

(Odwiedzin: 78 ,Dzisiaj : 1 )