„Szkoła na miarę XXI wieku”.

 

 

 

Projekt pt. „Szkoła na miarę XXI wieku” został przygotowany i będzie realizowany w partnerstwie Stowarzyszenia „Pomoc Dzieciom Potrzebującym” im. Janiny Pelczarskiej (Lider) ze Stowarzyszeniem Edukacyjno-Gospodarczym „Nasza szkoła” i Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Szkoły w Jurkach. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów z Niepublicznych Szkół Podstawowych w Wielkim Dworze (gmina Małdyty) i Jurkach (gmina Morąg) przez udział w zajęciach skutkujących wzrostem poziomu kompetencji kluczowych i zastosowanie nowatorskich metod i środków w tym TIK, jak również eksperymentalnych metod nauczania oraz przez zwiększenie kompetencji nauczycieli i rodziców w okresie od 1.08.2016r. do 31.07.2018r. W ramach projektu realizowane będą zadania:

1.Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w Wielkim Dworze i Jurkach (tożsame w obu szkołach).
2.Zajęcia prowadzone metodą eksperymentu w Wielkim Dworze.
3.Wyposażenie szkoły w Jurkach w narzędzia TIK i zajęcia z ich wykorzystaniem.
4. Szkolenia dla nauczycieli w Jurkach i w Wielkim Dworze.
Wsparciem objętych zostanie 162 osoby – 122 uczniów , 20 nauczycieli, 20 rodziców. Efektem będzie rozwój kompetencji kluczowych uczniów, wzrost kompetencji nauczycieli i wiedzy i umiejętności wychowawczych rodziców.
Szkoły zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt. Zakupione zostaną m.in. laptopy wraz z oprogramowaniem, interaktywne ekrany dotykowe, drukarki 3D, wizualizery, sieciowe urządzenia wielofunkcyjne, profesjonalne akwaria. Uczestnicy zajęć będą uczestniczyć również w atrakcyjnych wyjazdach edukacyjnych – obozach sportowych i wycieczkach. Wartość projektu wynosi 785 371,25 PLN.

(Odwiedzin: 122 ,Dzisiaj : 1 )