ROZKRĘCALIŚMY POWSZECHNY OPTYMIZM

Posted on Posted in Bez kategorii

7 września 2019r. na ostródzkim bulwarze odbyła się impreza promująca Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom Potrzebującym” im. Janiny Pelczarskiej zaprezentowało co zyskały publiczne Szkoły Podstawowe dzięki realizacji projektów z poddziałania 2.2.1 RPO WM. Bardzo […]

WYCIECZKA DO TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Posted on Posted in Bez kategorii

W Szkole Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie  realizowany jest projekt pt. „Otwieramy się na świat!”, współfinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.  Jest to efekt działania organizacji pozarządowej – Stowarzyszenia […]

WARSZAWA

Posted on Posted in Bez kategorii

W dniach 17-19 maja 2019r.uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie, uczestniczącyw dodatkowych zajęciach w ramach projektu pt. „Odkryj, zrozum i zastosuj!” wzięli udział w 3-dniowej wycieczce do Warszawy, która obfitowała w wiele atrakcji. Pierwszym punktem […]