KOLEJNY PROJEKT UNIJNY W STĘBARKU!

Posted on Posted in Bez kategorii

            Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozstrzygnął konkurs, w którym można było uzyskać dofinansowanie projektów zwiększających kompetencje kluczowe przedszkolaków. W sumie projekty złożyło ponad 70 podmiotów z terenu całego województwa. Pierwsze miejsce na liście rankingowej zajął projekt przygotowany przez Stowarzyszenie „Pomoc […]

„PUNKT PRZEDSZKOLNY BEZ BARIER!”

Posted on Posted in Bez kategorii

W punkcie przedszkolnym w Stębarku realizowany jest także projekt „Punkt przedszkolny bez barier!”. Jego celem jest zwiększenie udziału w edukacji przedszkolnej dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat zamieszkujących gminy: Grunwald, Dąbrówno i Kozłowo. Zakłada rozwój intelektualny dzieci uczęszczających […]

GABINET TERAPII SENSORYCZNEJ

Posted on Posted in Bez kategorii

 W ramach projektu „Punkt przedszkolny bez barier” powstał gabinet terapii sensorycznej, w którym odbywają się zajęcia w wymiarze trzech godzin tygodniowo, wyrównujące szanse edukacyjne dzieci  w zakresie stwierdzonych deficytów. Prowadzi je wyspecjalizowana w tej dziedzinie pani  Elżbieta Rosiewicz. Gabinet wyposażony […]