Stowarzyszenie
"Pomoc Dzieciom Potrzebującym im. Janiny Pelczarskiej"
KRS 0000061818
Numer rachunku bankowego 59 1020 3613 0000 6102 0028 1915
0 os. online

Liczba odwiedzin : 148438

Przekaż 1% swojego podatku na rzecz
Stowarzyszenia Pomoc Dzieciom Potrzebującym
im. Janiny Pelczarskiej!

      Co roku każdy dorosły obywatel Polski, uzyskujący dochody jest zobowiązany rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Do 30 kwietnia musi złożyć zeznanie podatkowe za poprzedni rok. 1% należnego państwu podatku może przekazać na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Jeżeli tego nie uczyni pieniądze, które mogłaby otrzymać wskazana organizacja trafiają do budżetu państwa.
     Przekazanie 1% to czynność bardzo prosta. Wystarczy wpisać numer KRS wybranej organizacji w odpowiednie miejsce. W PIT 37 (formularz najczęściej wypełniany przez podatników) należy to uczynić w części H, pozycja 123.
     Stowarzyszenie Pomoc Dzieciom Potrzebującym im. Janiny Pelczarskiej działa od 19 lat. Zajmuje się m.in. pozyskiwaniem środków, które przeznacza na udzielanie wsparcia dzieciom z terenu powiatu ostródzkiego poprzez różnorodne formy pomocy. Ze wsparcia korzystali wielokrotnie uczniowie uczęszczający do szkół z terenu gminy Grunwald, m.in. poprzez dofinansowanie wypoczynku wakacyjnego, organizację wyjazdów do kina, teatru, a także poprzez pomoc rzeczową i finansową.

     Zachęcamy rodziców, nauczycieli, pracowników szkół, mieszkańców powiatu ostródzkiego do przekazania 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Pomoc Dzieciom Potrzebującym im. Janiny Pelczarskiej. Wystarczy w zeznaniu podatkowym należy w poz. 123 (część H) wpisać nr KRS 0000061818. Z góry serdecznie dziękujemy!


Irena Anna Rubczewska
Prezes Stowarzyszenia Pomoc Dzieciom Potrzebującym

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy zdecydowali się przekazać 1% swojego podatku na rzecz Stowarzyszenia Pomoc Dzieciom Potrzebującym im. Janiny Pelczarskiej w Ostródzie.

Obecnie Urzędy Skarbowe przekazują wpłaty na nasze konto. Na dzień 15.08.2012 roku wpłynęła rekordowa suma 10 433,65 zł od co najmniej 212 osób! Dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem! Poniżej przedstawiamy listę Urzędów Skarbowych, które dokonały przelewów.

Drugi Urząd Skarbowy w Gdańsku  - 21,40 zł   (od 1 podatnika)

Urząd Skarbowy w Kwidzynie  -  101,10 zł (od 3 podatników)

Urząd Skarbowy  Warszawa-Ursynów   -  105,20 zł (od 2 podatników)

Urząd Skarbowy w Działdowie   - 31,40 zł (od 1 podatnika)

Urząd Skarbowy w Tychach   -  88,00 zł (od `1 podatnika)

Urząd Skarbowy w Częstochowie  - 68,90 zł (od 1 podatnika)

Urząd Skarbowy  Wrocław – Psie Pole  - 25,80 zł (od  1 podatnika)

Urząd Skarbowy  Nowy Dwór Mazowiecki  -  105,60 zł (od 1 podatnika)

Urząd Skarbowy  Warszawa – Bielany  - 38,90 zł (od 1 podatnika)

Urząd Skarbowy w Bartoszycach  - 4,00 zł (od 1 podatnika)

Urząd Skarbowy w Olsztynie  -  895,00 zł (od 1 podatnika)

Urząd Skarbowy w  Grudziądzu  -  115,80 zł (od 1 podatnika)

Pierwszy Urząd Skarbowy w Toruniu  -  99,10 zł (od 1 podatnika)

Urząd Skarbowy w Iławie  -  107,60 zł (od 1 podatnika)

Urząd Skarbowy Warszawa-Bemowo – 467,90 zł (od 1 osoby lub więcej)

Urząd Skarbowy w Ostródzie – 6 946,75 zł (od 191 podatników)

Urząd Skarbowy  Warszawa-Mokotów – 216,20 zł (od 1osoby lub więcej)

Urząd Skarbowy w Wołominie – 105,60 zł (od 1 podatnika lub więcej)

Urząd Skarbowy w Elblągu  - 889,40 zł (od 1 podatnika lub więcej)

Nie wszystkie Urzędy Skarbowe podały liczbę podatników. Jeżeli uzyskamy listę osób fizycznych to także zamieścimy ją na stronie internetowej.