Stowarzyszenie
"Pomoc Dzieciom Potrzebującym im. Janiny Pelczarskiej"
KRS 0000061818
Numer rachunku bankowego 59 1020 3613 0000 6102 0028 1915
1 os. online

Liczba odwiedzin : 148437

GIMNAZJALIŚCI Z DURĄGA NA OBOZIE SPORTOWYM W WIŚLE


Uczniowie Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu biorący udział w zajęciach sportowych w ramach realizacji projektu pt. "Inwestujemy w Gimnazjalistów!" w dniach 19-25 czerwca 2017 roku przebywali na obozie sportowym w Centralnym Ośrodku Przygotowań Olimpijskich "Start" w Wiśle. Tam nie tylko intensywnie trenowali pod kierunkiem trenerów Piotra Garnusza, Piotra Oliwy i Jakuba Skirzewskiego, ale także zwiedzali okolicę i korzystali z licznych atrakcji. Już drugiego dnia odwiedzili największy park rozrywki w Polsce - Energylandię w Zatorze, gdzie mieli okazję spróbować bardziej i mniej ekstremalnych rozrywek. W środę, 21 czerwca 2017 roku korzystając z odbywających się w Polsce Mistrzostw Europy U21 w piłce nożnej na pięknym stadionie w Tychach obejrzeli mecz, w którym młodzieżowa reprezentacja Czech pokonała swoich rówieśników z Włoch 3-1. Piękny stadion, wypełnione trybuny i żywiołowy doping pozostawiły niezapomniane wrażenia. W kolejnym dniu wszyscy uczestnicy obozu wybrali się w góry. Zdobycie Baraniej Góry, choć nie było zadaniem łatwym nie przysporzyło gimnazjalistom większych problemów. W czasie wędrówki mieli okazję podziwiać piękno beskidzkiej przyrody. W czasie kolejnych dni pobytu uczniowie zmierzyli się z wyzwaniami parku linowego i toru saneczkowego. Ostatniego dnia przed powrotem do Durąga zorganizowana została wycieczka po okolicy w ramach której zwiedzono skocznię im. Adama Małysza oraz rezydencję prezydencką w Wiśle. Program obozu był bardzo bogaty, a jego realizacja pozostawiła wiele pozytywnych wrażeń.

Warto podkreślić, że wszystkie te atrakcje były dla uczestników bezpłatne. Było to możliwe dzięki współpracy Gminy Ostróda ze Stowarzyszeniem "Pomoc Dzieciom Potrzebującym" im. Janiny Pelczarskiej, która zaowocowała pozyskaniem środków unijnych na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
"Inwestujemy w Gimnazjalistów!"

Celem projektu pt. "Inwestujemy w Gimnazjalistów!" jest zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych, a także właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) u uczniów z Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu (gmina wiejska Ostróda) przez zastosowanie nowatorskich i eksperymentalno-badawczych metod nauczania podczas zajęć projektowych oraz zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli w wyniku wsparcia projektowego w okresie od 1.01.2017r. do 31.12.2018r. W ramach projektu realizowane będą zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe u uczniów, wyposażona zostanie pracownia biologiczno-geograficzna, przeprowadzone zostaną szkolenia nauczycieli. Zajęcia uzupełnione zostaną poprzez organizację wycieczek edukacyjnych i obozów sportowych. Wsparciem objętych zostanie 114 osób - 100 uczniów (47 dziewcząt, 53 chłopców) i 14 nauczycieli. Efektem będzie rozwój kompetencji kluczowych uczniów i wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli.

Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki. Działanie RPWM.02.02.00: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Poddziałanie RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe.

Projekt powstał w partnerstwie Stowarzyszenia "Pomoc Dzieciom Potrzebującym" im. Janiny Pelczarskiej z organem prowadzącym szkołę - Gminą Ostróda.