Stowarzyszenie
"Pomoc Dzieciom Potrzebującym im. Janiny Pelczarskiej"
KRS 0000061818
Numer rachunku bankowego 59 1020 3613 0000 6102 0028 1915
0 os. online

Liczba odwiedzin : 148436

ZARZĄD STOWARZYSZENIA


Irena Anna RUBCZEWSKA - Prezes
Teresa TWARDA - KANIA - Wiceprezes
Jerzy ADAMOWICZ - Wiceprezes
Grażyna LIPIŃSKA - Skarbnik
Anna Maria KUGAUDO - Sekretarz
Elżbieta BRZOZECKA - Członek Zarządu
Katarzyna DOMERADZKA - Członek Zarządu
Anna PASIECZNIK - Członek Zarządu
Janusz WIERCIŃSKI - Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA


Bogumiła JABŁONKA
Jadwiga DROBISZ
Ewa CHMIELIŃSKA