KOLEJNY PROJEKT UNIJNY W STĘBARKU!

Posted on Posted in Bez kategorii

            Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozstrzygnął konkurs, w którym można było uzyskać dofinansowanie projektów zwiększających kompetencje kluczowe przedszkolaków. W sumie projekty złożyło ponad 70 podmiotów z terenu całego województwa. Pierwsze miejsce na liście rankingowej zajął projekt przygotowany przez Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom Potrzebującym” im. Janiny Pelczarskiej w Ostródzie zatytułowany „Akademia bystrego przedszkolaka”, który realizowany będzie w punkcie przedszkolnym w Stębarku.  Jego celem jest  rozwój kompetencji społecznych,  kreatywności, inicjatywności i przedsiębiorczości dzieci, a także  umiejętności wychowawczych ich rodziców oraz kompetencji zawodowych nauczycielek.

W ramach projektu prowadzone będą zajęcia z robotyki, gier planszowych, umuzykalniające,  taneczne, jak również realizowany będzie projekt interdyscyplinarny. Przeszkolone zostaną nauczycielki, a także rodzice podczas 4-dniowego wyjazdu z dziećmi, który odbędzie się w dniach 17-20 maja 2018r.

Na potrzeby punktu przedszkolnego zakupione zostaną ekran interaktywny, laptop dla nauczyciela, dwa magiczne dywany, a także 27 tabletów. Każde dziecko uczęszczające do punktu przedszkolnego będzie miało swój tablet z dostępem do aplikacji „Tabletowe przedszkole”, przy zastosowaniu których prowadzone będą zajęcia.

Dnia 26 marca 2018r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie Pani Prezes Irena Anna Rubczewska podpisała z Marszałkiem Województwa Gustawem Markiem Brzezinem umowę o dofinansowanie projektu „Akademia bystrego przedszkolaka”. Warto podkreślić, że to już czwarty projekt, który uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

(Odwiedzin: 119 ,Dzisiaj : 1 )