NABÓR DZIECI DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W STĘBARKU NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Posted on Posted in Bez kategorii

Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom Potrzebującym” im. Janiny Pelczarskiej ogłasza nabór dzieci urodzonych w latach 2014, 2015 i 2016do punktu przedszkolnego w Stębarku na rok szkolny 2019/2020.Można także zgłosić dziecko z rocznika 2017, pod warunkiem, iż w dniu rozpoczęcia zajęć tj. 1.09.2019r.będzie miało ukończone 2,5 roku.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy dostarczyć do: Punktu Przedszkolnego w Stębarku, Stębark 64 b, 14-107 Gierzwałd w terminie do dnia 26.04.2019r. Ostateczna lista przyjętych dzieci zostanie ogłoszona w dniu 30.04.2019r. Rodzice o wyniku rekrutacji zostaną poinformowani indywidualnie. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 605 870 858.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
W STĘBARKU NA ROK SZKOLNY 2019/2020

(Odwiedzin: 28 ,Dzisiaj : 1 )