Ogłoszenie

Posted on Posted in Bez kategorii

Uprzejmie informuję, że 21 września 2021 r. (wtorek) o godz. 16.00 sali konferencyjnej Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 9 odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Stowarzyszenia „Pomoc Dzieciom Potrzebującym” im. Janiny Pelczarskiej.

Proponowany porządek:

 1. Rozpoczęcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarzy zebrania.
 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Zmiany w statucie.
 6. Sprawozdanie z działalności.
 7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi.
 8. Wybór Prezesa.
 9. Wybór Zarządu.
 10. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 11. Dyskusja i wolne wnioski.
 12. Przerwa na ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 13. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 14. Przyjęcie uchwał zebrania.

Serdecznie zapraszam

Irena Anna Rubczewska

(Odwiedzin: 25 ,Dzisiaj : 1 )