WYCIECZKA DO TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Posted on Posted in Bez kategorii

W Szkole Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie  realizowany jest projekt pt. „Otwieramy się na świat!”, współfinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.  Jest to efekt działania organizacji pozarządowej – Stowarzyszenia „Pomoc Dzieciom Potrzebującym” im. Janiny Pelczarskiej w Ostródzie, które wspólnie z nauczycielami i dyrekcją szkoły przygotowało wniosek o dofinansowanie. Uzyskał on bardzo wysoką ocenę w konkursie, w którym startowały podmioty prowadzące działalność edukacyjną z całego województwa warmińsko-mazurskiego i skierowany został do dofinansowania. W jego ramach zakupiono bardzo nowoczesną pracownię do nauczania języków obcych oraz doposażono pracownię przyrodniczo-geograficzną. Od lutego 2019r. uczniowie z klas IV-VIII mają okazję rozwijać kompetencje porozumiewania się w języku angielskim oraz zainteresowania przyrodnicze, uczestnicząc w bezpłatnych zajęciach dodatkowych, prowadzonych przez nauczycieli innowacyjnymi metodami. Jednym z elementów projektu są także wyjazdy edukacyjne. W dniach 6-10 maja 2019r. uczestnicy zajęć pt. „Przyroda doświadczalna” i „Eksperymentuję na geografii”wzięli udział w 5-dniowej wycieczce do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Po drodze do miejsca docelowego pobytu zwiedzili Kraków i Wadowice oraz mieli okazję skorzystać z atrakcji największego parku rozrywki „Energylandia” w Zatorze. Większość uczniów podjęła wyzwanie jakim był przejazd największym w Europie rollercosterem „Hyperion”. Wrażenia były niesamowite! W kolejnych dniach uczestnicy wycieczki zwiedzili Zakopane i okolice. Góry przywitały uczniów śniegiem. Pogoda mimo to dopisała. Dzięki udziałowi w wycieczce uczniowie mogli odwiedzić grób patrona szkoły – Kornela Makuszyńskiego, który został pochowany na cmentarzu na Pęksowym Brzysku w Zakopanem. W ostatnim dniu wycieczki największą atrakcją był wyjazd na Słowację oraz zwiedzanie Jaskini Bielańskiej. Wyjazd był bardzo udany, jednak to nie koniec atrakcji. 30 najaktywniejszych uczestników zajęć językowych wyjedzie po zakończeniu roku szkolnego na 7-dniowy obóz językowy do Londynu. Sukces, jakim jest realizacja projektu jest efektem inicjatywy poprzednich władz Ostródy z burmistrzem Czesławem Najmowiczem na czele oraz znakomitej współpracy członków Stowarzyszenia „Pomoc Dzieciom Potrzebującym” im. Janiny Pelczarskiej w Ostródzie z nauczycielami pracującymi w Szkole Podstawowej nr 6 ze szczególnym uwzględnieniem pani dyrektor Anny Dudzin.

(Odwiedzin: 58 ,Dzisiaj : 1 )